privacy policy


Stephastique will process the buyer's personal data and record it in one or more files. These files will only be available for use with Stephastique. The purpose of the processing of the buyer's personal data is to be able to fulfill the agreement entered into with the buyer, as well as to be able to make offers and news addressed to the buyer personally. Stephastique adheres to the Data Protection Act and the buyer's details are not provided to third parties.

The personal data processed by Stephastique are the data provided by the buyer on the order form in the online store.

If the buyer does not appreciate personalized offers and news from the seller, the buyer can report this in writing to the seller. The buyer will then no longer receive mailings and / or other forms of news and advertising.

Stephastique zal persoonsgegevens van de koper verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Stephastique beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de koper is het kunnen nakomen van de overeenkomst die met de koper is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan de koper persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Stephastique houdt zich aan de wet Persoonsregistratie en gegevens van de koper worden niet aan derden verstrekt.
De persoonsgegevens die door Stephastique verwerkt worden, zijn de gegevens die de koper verstrekt op het bestelformulier in de online winkel.
Indien de koper geen prijs stelt op persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws van de verkoper, kan de koper dit schriftelijk melden aan de verkoper. Koper zal dan geen mailingen en/of andere vormen van nieuws en reclame meer ontvangen.